Dessa båda är parasiter, de finns i blodet

Malaria

"Viktig akut diagnos som man inte får missa, för då hinner parasiterna föröka sig i blodet = ökad risk för död!" —Kristina Persson


  1. Feber är huvudsymtom
  2. Anemi, trombocytopeni och förstorad mjälte är nyckeldiagnostiska fynd

<aside> 💡 Blodgrupp 0, sickle cell anemi och hemoglobinvarianter minskar risken att dö i malaria

</aside>

P. falciparum

Orsakar allvarlig malaria pga.

  1. Sekvestrering → infek. erytrocyter får nya ytprotein som binder till endotel & andra RBKs
  2. Invaderar erytrocyter i alla åldrar
  3. Hög multiplikationsgrad

Diagnostik av malaria